FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Servicii de prima clasa
IROcert ofera servicii de certificare si instruire in domeniul Sistemelor Internationale de Management ISO.
SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de Management al Calitatii. Cerinte
Organizatia Internationala de Standardizare (ISO) a publicat a 5-a editie a Standardului de Management al Calitatii ISO 9001:2015. Actuala editie a standardului aduce mai multe modificari printre care: structura in 10 capitole, o mai puternica abordare bazata pe proces, gandire pe baza de risc, pastrarea de informatii documentate.

Toate companiile ce au implementat vechiul standard SR EN ISO 9001:2008 sunt sfatuite sa isi revizuiasca sistemul existent sau sa apeleze la consultanta specializata.

Adoptarea unui sistem de management al calitatii ar trebui sa fie o decizie strategica a unei organizatii. Proiectarea si implementarea unui sistem de management al calitatii al unei organizatii sunt influentate de necesitati diferite, de obiective specifice, de produsele pe care le furnizeaza, de procesele utilizate si de marimea si structura organizatiei. Certificarea SMC in conformitate cu ISO 9001 va reprezenta dovada ca Sistemul de Management al Calitatii este functional si conform cu standardul de referinta. Cerintele acestui sistem au fost elaborarte luand in considerare cele 7 Principii de Management al Calitatii:

irocertOrientarea catre client
irocertLeadership
irocertAngajamentul personalului
irocertAbordarea pe baza de proces
irocertImbunatatirea
irocertLuarea deciziilor pe baza de proces
irocertManagementul relatiilor cu partile interesate
SR EN ISO 14001:2015 - Sisteme de Management de Mediu. Cerinte cu ghid de utilizare

Standardul international ISO 14001 solicita unei organizatii:

irocertsa stabileasca o politica de mediu corespunzatoare
irocertsa identifice aspectele de mediu care rezulta din activitatile , produsele sau serviciile sale, existente, anterioare sau planificate, pentru a determina impactul semnificativ asupra mediului
irocertsa identifice cerintele legale si alte cerinte aplicabile la care organizatia subscrie
irocertsa identifice prioritatile si sa stabileasca obiectivele si tintele de mediu corespunzatoare
irocertsa stabileasca un program pentru implementarea politicii si realizarea obiectivelor si a tintelor de mediu
irocertsa asigure planificarea, controlul, monitorizarea , aplicarea de actiuni corective si preventive, efectuarea auditurilor si analiza pentru a se asigura ca politica de mediu este conforma cu SMM implementat
irocertsa fie capabila sa se adapteze la schimbari

SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale. Specificatie

Aceasta specificatie OHSAS este aplicabila oricarei organizatii care doreste:

irocertsa stabileasca un sistem de management OHSAS pentru a elimina sau minimiza riscurile pentru angajati si alte parti interesate care pot fi expuse la riscuri OH&S asociate cu activitatile sale
irocertsa implementeze, sa mentina si sa imbunatateasca in mod continuu un sistem de management OHSAS
irocertsa se asigure de propria conformitate cu politica sa OHSAS declarata
irocertsa demonstreze aceasta conformitate si altora
irocertsa obtina certificarea/inregistrarea sistemului sau de management OHSAS de catre o organizatie externa
irocertsa realizeze o auto-determinare si o declaratie a conformitatii cu specificatia OHSAS

H.A.C.C.P. / SR EN ISO 22000:2005 - Sisteme de Management al Sigurantei Alimentului. Cerinte pentru orice organizatie din lantul alimentar
ISO 22000 este un nou standard international desemnat sa garanteze lanturi alimentare sigure in intreaga lume. ISO 22000/2005, Food Safety Management Systems- Cerinte pentru orice organizatie din lantul alimentar, aduce un cadru armonizat international de cerinte necesar abordarii globale. Standardul a fost dezvoltat in cadrul organizatiei ISO de catre experti din industria alimentara, alaturi de reprezentanti ai organizatiilor internationale specializate si in stransa colaborare cu Comisia Codex Alimentarius.
Un beneficiu major este ca ISO 22000 va face mai usoara implementarea sistemului Codex HACCP, intr-un mod armonizat, care nu variaza in functie de tara sau de alimentul in cauza. El este proiectat pentru a permite diferitelor tipuri de organizatii sa implementeze un sistem de management al sigurantei alimentare. El se aplica producatorilor de furaje, fermierilor, procesatorilor, transportatorilor si retailerilor si alimentatiei publice - impreuna cu producatori de echipament, materiale de ambalat, detergenti, aditivi si ingredienti.
ISO 22000, sprijinit de consens international, armonizeaza cerintele de management al sigurantei si ofera o solutie unica de buna practica la nivel mondial. In plus, sistemele de management al sigurantei conforme cu ISO 22000 pot fi certificate, ceea ce raspunde cererii crescande din lantul alimentar pentru certificarea furnizorilor.

SR ISO/CEI 27001:2013 - Tehnologia informatiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securitatii informatiei. Cerinte
ISO 27001 este un standard care stabileste cerintele pentru un Sistem de Management al Securitatii Informatiei. Ajuta la identificarea, managementul si minimizarea amenintarilor care afecteaza de obicei informatia. Standardul include urmatoarele:

irocertformularea cerintelor de securitate si a obiectivelor
irocertasigurarea ca riscurile de securitate sunt “stapanite” din punct de vedere al costului
irocertasigurarea unei conformitati cu legislatia si diverse reglementari
irocertidentificarea si clarificarea proceselor existente de management al securitatii informatiei
irocertfolosinta lui de catre management pentru a determina statusul activitatilor de management al securitatii informatiei
irocertfolosinta de catre auditori interni si externi pentru a determina gradul de conformitate cu politicile, directivele si standardele adoptate de catre organizatie
irocertfurnizarea de informatii relevante despre politicile de securitatea informatiei, standarde si proceduri, catre partenerii comerciali
irocertfurnizarea de informatii relevante despre securitatea informatiei, clientilor societatii

SR ISO TS 16949:2009 - Sisteme de Management al Calitatii. Cerinte specifice pentru aplicare ISO 9001:2008 in organizatii cu productie de autovehicule si de piese de schimb aferente
ISO/TS 16949 precizeaza cerintele bazate pe sistemele QM pentru proiectare (dezvoltare), productie si unde este aplicabila, instalarea si intretinerea produselor industriei auto. Se aplica la produse sau materiale de productie la toate sediile unde producatorii sau furnizorii lor fabrica produse sau ofera servicii, sau la servicii cum sunt: tratamentul prin incalzire, vopsire, galvanizare sau alte tratamente ale suprafetei. Beneficiile certificarii unui astfel de standard sunt:

irocertObtinerea acceptarii internationale prin aplicarea standardelor recunoscute international
irocertImbunatatirea retelei de furnizori din industria auto, calitatii produsului si a procesulu
irocertProcedura comuna a sistemului de calitate in reteaua de furnizori pentru dezvoltarea si uniformizarea furnizorilor / subcontractorilor
irocertCastigarea increderii in calitatea furnizorilor internationali
irocertImplementarea de politici si proceduri pentru o schema de inregistrare de terta parte, pentru asigurarea uniformitatii in intreaga lume
irocertIntroducerea de audituri bazate pe proces, care se concentreaza pe satisfactia clientilor
irocertIntampinarea cerintelor si asteptarilor clientilor

IROcert asigura servicii de instruire prin organizarea de cursuri pentru formarea de auditori interni si externi in conformitate cu cerintele standardelor internationale de management.

Necesitatea instruirii personalului unei companii, implicat in functionarea sistemului de management, apare ca o cerinta a unei eficiente si corecte implementari, unei auditari riguroase si conforme si a unei imbunatatiri continue a sistemului de management.

irocert.ro
COPYRIGHT © 2008 - 2017 IROCERT SRL
Toate drepturile rezervate.